Huvudmål

Företagets mål med våra åtaganden är nöjda kunder, inte enbart efter slutfört arbete, utan även efter ett antal års användning av objektet.

Vårt företags strävan är att arbeta smidigt och effektivt, med minsta möjliga störning för övrig verksamhet/produktion runt våra objekt. Vårt företag önskar kunna förvalta nöjda kunder och bra utförda installationer som referens för fortsatta leveranser och utveckling av vårt kunnande.

Delmål

För att kunna uppnå huvudmålet vill vi utveckla ett nära samarbete med beställaren av objektet, men även utveckla ett gott samarbete med övriga involverade i pågående process, såsom arkitekter, konstruktörer och kontrollanter m.fl.

Viktigt för att uppnå målet är att vi i företaget är väl förtrogna med gällande bygglagstiftning och övriga myndighetskrav för det specifika objektet, för att därigenom uppnå en högre standard än normalt och att föra utvecklingen framåt.

Övriga mål

Samtliga medarbetare utbildas kontinuerligt och bidrar med sitt kunnande, ansvar och engagemang för att företaget skall uppnå målet med nöjda kunder.

Viktig strävan för oss är att alla underleverantörer kopplade till objektet skall arbeta i samma riktning som vårt företag och vara flexibla och lyhörda för att nå huvudmålet.