Nedan visas ett urval av våra sugaggregat, avsedda som sugkällor för uppsugning av blandade stofttyper och material inom industrin. Samtliga eldrivna sugaggregat levereras med tillhörande automatikskåp, motorskyddsbrytare och säkerhetsventiler som förhindrar varmgång vid drift med stängda uttag. Som tillval kan en mängd olika automatik/logikstyrningar erhållas efter behov. Sugaggregaten levereras kundanpassade med eldrift, dieseldrift eller som tryckluftsdrivna sugenheter i olika effektalternativ efter behov och önskemål.

Nedan visas ett urval av våra sugaggregat, avsedda som sugkällor för uppsugning av blandade stofttyper och material inom industrin. Samtliga eldrivna sugaggregat levereras med tillhörande automatikskåp, motorskyddsbrytare och säkerhetsventiler som förhindrar varmgång vid drift med stängda uttag. Som tillval kan en mängd olika automatik/logikstyrningar erhållas efter behov. Sugaggregaten levereras kundanpassade med eldrift, dieseldrift eller som tryckluftsdrivna sugenheter i olika effektalternativ efter behov och önskemål.

Nedan visas ett urval av våra sugaggregat, avsedda som sugkällor för uppsugning av blandade stofttyper och material inom industrin. Samtliga eldrivna sugaggregat levereras med tillhörande automatikskåp, motorskyddsbrytare och säkerhetsventiler som förhindrar varmgång vid drift med stängda uttag. Som tillval kan en mängd olika automatik/logikstyrningar erhållas efter behov. Sugaggregaten levereras kundanpassade med eldrift, dieseldrift eller som tryckluftsdrivna sugenheter i olika effektalternativ efter behov och önskemål.

Nedan visas ett urval av våra sugaggregat, avsedda som sugkällor för uppsugning av blandade stofttyper och material inom industrin. Samtliga eldrivna sugaggregat levereras med tillhörande automatikskåp, motorskyddsbrytare och säkerhetsventiler som förhindrar varmgång vid drift med stängda uttag. Som tillval kan en mängd olika automatik/logikstyrningar erhållas efter behov. Sugaggregaten levereras kundanpassade med eldrift, dieseldrift eller som tryckluftsdrivna sugenheter i olika effektalternativ efter behov och önskemål.

Nedan visas exempel på stationära stoftavskiljare, avsedda för centraldammsugning. Stoftavskiljarna levereras med olika typer av filterrensningsalternativ såsom, mekanisk skakrensning, pneumatisk skakrensning, returluftrensade eller som tryckluftrensade enheter. Filtermedia (BIA klass) består som standard av teflonmättade eller silikonmättade polyesterfilter i utföranden stjärnfilter, patronfilter eller slangfilter beroende på stofttyper och materialmänger.

Som tillbehör kan samtliga stoftavskiljare utrustas med filtervakter eller nivågivare som automatiskt stänger av suganläggningen. Olika typer av nivågivare kan erhållas efter stofttyper. Förutom våra standardmodeller tillverkar/kundanpassar vi stoftavskiljare efter behov och önskemål.

Nedan visas ett urval av våra sugaggregat, avsedda som sugkällor för uppsugning av blandade stofttyper och material inom industrin. Samtliga eldrivna sugaggregat levereras med tillhörande automatikskåp, motorskyddsbrytare och säkerhetsventiler som förhindrar varmgång vid drift med stängda uttag. Som tillval kan en mängd olika automatik/logikstyrningar erhållas efter behov. Sugaggregaten levereras kundanpassade med eldrift, dieseldrift eller som tryckluftsdrivna sugenheter i olika effektalternativ efter behov och önskemål.

Information about the software behind Joomla!