Eurovac sotsugare har en behållarvolym om 1m3 och är avsedd att hanteras med truck, traktor eller hjullastare. Sugenheten kan även monteras på ett släp som möjliggör rengöring av pannor/ugnar i ett större geografiskt område. Sugaren är noga utvecklad för att klara de höga krav som ställs när det gäller uppsugning av tex. aska och att man erhåller en väl fungerande sugenhet för denna typ av applikationer. Ni är välkomna att kontakta oss för mer information!

 

Ni hittar även mer information i pdf-filen nedan: