sidokanalflakt_zxb

HB-serien

Luftflöden 40 - 2500 m³/h
Beskrivning:

Direktdrivna sidokanalfläktar för oljefri och pulsationsfri transport av luft och icke-aggressiva & icke-explosiva gaser, eller för alstring av över- eller undertryck. 2-poliga TEFC asynkronmotorer
i skyddsklass IP-54, isolationsklass F för motorer under 1,5kW och isolationsklass H fr.o.m. 2,2kW och över. Sug- och trycksida är försedda med ljuddämpare. Underhållsfri axelgenomföring med tätning som separerar motorn från fläkthuset. Fläkthus, fläkthjul samt motorhölje är tillverkat i pressgjuten aluminium. Remdrivna fläktar och fläktar med kundannpassad kapacitet kan levereras
på begäran/förfrågan. Andra spänningar, isolationsklass etc. på begäran.

Driftsäkerhet:

Effektbehovet (Ampere) ökar ju högre vakuum eller tryck som fläkten alstrar. Därför skall skyddsbrytare alltid installeras för att inte motorn skall kunna överbelastas. Fläkten är med sin
utvecklade design och konstruktion, mycket driftsäker och helt underhållsfri. Sidokanalfläktar har också lager med lång livslängd på varje ända av motoraxeln, utanför själva fläkthuset. Fördelarna med detta är bl.a. lägre temperatur på lager, längre livsläng på lagerfett samt enkel åtkomlighet vid ev. lagerbyte.
Enkel Installation!
Eurovac sidokanalfläkt är en komplett enhet klar att installera, som vakuumpump eller tryckande fläkt.

Användningsområden:

Pneumatiska transportsystem och vakuumsystem, industridammsugare och stoftsugsystem,
tryckmaskiner, dentalutsug, syresättning i dammar och reningsverk och buteljeringsanläggningar mm.
Avsedd för kontinureliga drifter med max vakuum.
Även avsedd för gaser och ångor.

sidokanalflkt_fpz_atex

FPZ-serien ATEX

4 kW 50/60Hz 230/400V IP54 ATEX

Max undertryck:    225 mbar
Max luftflöde:   304 m³/h

 

 

 

7,5 kW 50/60Hz 400/690V IP54 ATEX

Max undertryck:    250 mbar
Max luftflöde:   663 m³/h

 

 

 

7,5 kW 50/60Hz 400/690V IP54 ATEX

Max undertryck:    350 mbar
Max luftflöde:   522 m³/h

 

 

   

15 kW 50/60Hz 400/690V IP54 ATEX

Max undertryck:    375 mbar
Max luftflöde:   915 m³/h

 

 

  

22 kW  50/60Hz 400V/690V IP545 ATEX

Max undertryck:    250 mbar
Max luftflöde:   2150 m³/h

 

 

  

Nedan hittar Ni tekniska data och priser i pdf format.