Industridammsugare

industridammsugare_webb3

Eurovac mobila våtsugare ger Er högsta kvalitet när Ni vill suga upp olika typer av vätskor som vatten, oljor, skärvätskor, hydrauloljor eller slam. Våtsugarna är utrustade med flottörer, pumpar för automatisk tömning av behållare eller med våra unika avskiljare som möjliggör avskiljning av material från vätskor, det finns inga begränsningar!

Våra mobila stoftavskiljare är robust konstrukterade för att tåla tuffa arbetsmiljöer. Alla stoftavskiljarna är standard utrustade med TetraTex filtermedia som uppfyller kraven enligt Europa standard M.

Stoftavskiljarna levereras med eller utan automatisk filterrensning beroende på vilket stoft eller material samt mängder som skall uppsugas. Merparten av våra stoftavskiljare kan utrustas med H-13 filter för en optimal avskiljningsgrad.

Med vårat stora sortiment och genomtänkta lösningar finns maskiner som förenklar Ert arbete till rimliga kostnader.

Stoftavskiljarna levereras med eller utan automatisk filterrensning beroende på vilket stoft eller material samt mängder som skall uppsugas. Merparten av våra stoftavskiljare kan utrustas med H-13 filter för en optimal avskiljningsgrad.

53_serien_eldrift
53_T_ejektorsug
asbestsugare
Bilagor:
Ladda ner den här filen (asbestsugare.pdf)asbestsugare.pdf
blueline_serien
BY_serien
Bilagor:
Ladda ner den här filen (BY_serien.pdf)BY_serien.pdf
california_matttvtt
E_53_S_oljefatsug
EO53_oljefatsug
planet_oil_inox