Lantbruk

lantbruk_webb1

Våra produkter är avsedda för att enkelt och smidigtkunna göra rent i spannmålsanläggningar, stallar och maskinhallar mm. Vi levererar även utrustning för punktutsug till elevetorer och blandare etc., där man även har möjlighet till dammsugning på samma rörsystem.

 

C4800_bl_small

Våra effektiva och prisvärda sugaggregat lämpade som sugkällor i centralsuganläggningar eller i mobila sugare.

 

53_serien
53 serien effektiva sugare där man vill erhålla en god sugeffekt
pdb_flakt
PDB-serien fläktar med framåtböjda skovlar lämpade för punktutsug och dammsugning av stoft och spannmål.
traktor

Traktordriven komplett containerenhet därman har möjlighet att suga upp större stoft och materialmängder.