Stationära filter

stationara_filter_webb

Vi tillhandahåller ett omfattande program med moderna produkter inom stoft och materialavskiljning. Den tekniska utvecklingen av filtermedia har gjort det möjligt att använda textila filter inom allt fler industriella processer där kravet på allt lägre stoftemissioner föreligger. Våra filterenheter levereras med slangfilter, patronfilter eller kasettfilter och med automatisk filterrensning som standard på de större filterenheterna. Filterrensning sker med tryckluft, backspolning av luftflödet i flera olika filtersektioner för en optimal filterrengöring eller med elektriskt samt pneumatisk filterskakrensning. Enheterna kräver små installationsutrymmen och är servicevänliga. Vi löser Era stoftproblem till en låg kostnad!

patronfilter_7500
Patronfilter lämpar sig för svetsrök och plasmaskärning mm. Det används även som ett universalfilter vid avskiljning avfinare stoft som tex.cement, sand, kvartsdamm och andra icke-hygroskopiska pulverarter. Den effektiva rensningen, baserat på vårt unika tryckluftsrensningssystem av patronerna, säkrar optimal drift och lång livslängd för filter och filtermedier. 
Patronfilterprogrammet kan täcka i stort sett alla behov för luftmängder från 500 upp till 100.000 m³/h. Alla filter kan även levereras i ATEX utförande.
filter_580
Våra slangfilter med hög prestationsförmåga för effektiv filtrering av alla stoft och dammtyper, speciellt för stofttyper av svår karaktär. En effektiv och skonsam tryckluftrensning av slangfiltren, baserat på ett högeffektivt sköljsystem,säkrar optimal drift och lång livslängd för filterslangarna. Vårt slangfilterprogrammet täcker behov från en filterareal på 6m² till de stora lågbelastaderökgasfiltren, som har en filteryta upp till 1000m²  per filterenhet.
starfilter_53
Våra starfilter är tillverkade i polyster och är avsedda för luftföden upp till 2000m³/h. Filterenheterna utrustas med olika typer av filtermedia beroende på vilka stoft och materialtyper som skall avskiljas. Enheterna lämpar sig i mindre centralsuganläggningar och punktutsug. Levereras även med automatisk skakfilterrensning.