patronfilter_7500
Patronfilter lämpar sig för svetsrök och plasmaskärning mm. Det används även som ett universalfilter vid avskiljning avfinare stoft som tex.cement, sand, kvartsdamm och andra icke-hygroskopiska pulverarter. Den effektiva rensningen, baserat på vårt unika tryckluftsrensningssystem av patronerna, säkrar optimal drift och lång livslängd för filter och filtermedier. 
Patronfilterprogrammet kan täcka i stort sett alla behov för luftmängder från 500 upp till 100.000 m³/h. Alla filter kan även levereras i ATEX utförande.