filter_580
Våra slangfilter med hög prestationsförmåga för effektiv filtrering av alla stoft och dammtyper, speciellt för stofttyper av svår karaktär. En effektiv och skonsam tryckluftrensning av slangfiltren, baserat på ett högeffektivt sköljsystem,säkrar optimal drift och lång livslängd för filterslangarna. Vårt slangfilterprogrammet täcker behov från en filterareal på 6m² till de stora lågbelastaderökgasfiltren, som har en filteryta upp till 1000m²  per filterenhet.