starfilter_53
Våra starfilter är tillverkade i polyster och är avsedda för luftföden upp till 2000m³/h. Filterenheterna utrustas med olika typer av filtermedia beroende på vilka stoft och materialtyper som skall avskiljas. Enheterna lämpar sig i mindre centralsuganläggningar och punktutsug. Levereras även med automatisk skakfilterrensning.