Tillbehör

tillbehor_webb

Till industriapplikationer levererar vi omkringutrustning som slangvagnar, slangupprullare, sugarmar och städutrusning mm, i en mängd olika utföranden som förenklar arbetet och effektiviserar arbetstiden.

spjall


Våra automatspjäll finns för både högvakuum och lågvakumanlägggningar.
Du sparar energi vilket gör att investeringen i spjällen återbetalar sig inom en kort användningsperiod.


 
Bilagor:
Ladda ner den här filen (atomatspjall.pdf)atomatspjall.pdf
alt

Manuellt skjutspjäll används till stationära maskiner och i t.ex centralsuganläggningar där man önskar ha manuell manövrering med slangen ständigt ansluten.
Spjället kan utrustas med mikroswitch för automatisk start och stopp.

 

rotorsluss

Rotorslussar är kontruerade för användning i pneumatiska transport-system där höga tryck och slitande material förekommer.
Slussar används för lastning eller lossning av bulkgods såsom pulver eller pellets och inom mjöl, foder samt livsmedelsindustrin.

slangupprullare
För att underlätta hanteringen av långa dammsugarslangar kan vi erbjuda en vakuumslangupprullare som smidigt kan kombineras
med centralutsug.

Ingen hantering av slangen efter utfört arbete krävs eftersom slangen automatiskt rullar upp på trumman. Detta minskar risken för snubbelskador då inga otympliga slangar täcker golvet.
Slanghållararmen vrids ner när slangen dras ut, vilket automatiskt öppnar ett spjäll samt aktiverar en mikrobrytare.

Mikrobrytaren slår av sugkällan och spjället stängs automatiskt när slangen rullas upp.
För att underlätta hanteringen av långa dammsugarslangar kan vi erbjuda en vakuumslangupprullare som smidigt kan kombineras med centralutsug.

slangvagn

Underlättar hanteringen av långa, ohanterliga slangar som också lätt blir smutsiga och skadade när de dras omkring på golv.
Slangen är prydligt förvarad i vagnen när den inte används.

 
Bilagor:
Ladda ner den här filen (slangvagnar.pdf)slangvagnar.pdf