slangupprullare
För att underlätta hanteringen av långa dammsugarslangar kan vi erbjuda en vakuumslangupprullare som smidigt kan kombineras
med centralutsug.

Ingen hantering av slangen efter utfört arbete krävs eftersom slangen automatiskt rullar upp på trumman. Detta minskar risken för snubbelskador då inga otympliga slangar täcker golvet.
Slanghållararmen vrids ner när slangen dras ut, vilket automatiskt öppnar ett spjäll samt aktiverar en mikrobrytare.

Mikrobrytaren slår av sugkällan och spjället stängs automatiskt när slangen rullas upp.
För att underlätta hanteringen av långa dammsugarslangar kan vi erbjuda en vakuumslangupprullare som smidigt kan kombineras med centralutsug.