SVENSKA EUROVAC AB utför nyinstallationer, ombyggnader och service åt större och mindre företag samt offentlig sektor.

Vi arbetar som totalentreprenör i nära samarbete med arkitekter och konstruktörer för att ta fram funktionella lösningar när det gäller alla typer av centralsuganläggningar. Vi kan även fungera som din egen innovatör.

Som totalentreprenör kan vi hjälpa dig genom hela processen med:

PROJEKTERING – INSTALLATION  SERVICE

  • Projektering = Idéskisser, arkitektförslag och kostnadsförslag.
  • Produktion = Genomförande, samordning, uppföljning av kostnad, tid och kvalitet.
  • Färdigställande = Genomgång tillsammans med kund, relationshandlingar och slutbesiktning.
  • Service = Förmånliga serviceavtal efter garantitidens utgång.

SVENSKA EUROVAC AB grundades 1992 av Jari Leinonen (dåvarande Central Vacuum AB) och drivs än idag i privat regi.

Att arbeta i nära dialog med dig som kund har alltid varit viktigt för oss! Vi strävar efter ett långsiktligt samarbete, vilket gagnar dig som kund, då vi blir väl förtrogna med dina behov. Detta gör hela processen effektiv, både vad gäller kostnad och tid samt att minimera störningen i din verksamhet.

Alla installationer utföres av våra egna montörer eller av oss auktoriserade återförsäljare som garanterar funktionella centralsuganläggningar, oavsett objektstorlek.

Mångårig erfarenhet, kvalitet, leveranssäkerhet, tillgänglighet och miljötänkande har hos oss högsta prioritet, det har Ni som kund nytta av hos oss!