Företaget

Företaget Svenska Eurovac AB

Svenska Eurovac AB har sedan 1990 levererat olika typer av central och punktutsugsanläggningar till Nordisk industri och har sitt huvudsäte i Falkenberg. Vår grundidé för sortimentutvecklingen har hela tiden varit: högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad för våra kunder.

Leveranssäkerhet, tillgänglighet, kvalitet, miljötänkande och pris är vårt grundkoncept för relationen med dig som kund.

Större delen av tillverkningen sker i moderna industrilokaler i Finland, där den egna tillverkningskapaciteten utgör den största delen av produkterna. Detta gör att vi även kan erbjuda Er speciallösningar, skräddarsydda för just Er applikation och Era önskemål. Vi levererar även suganläggningar i ATEX-utförande. Vi hjälper er genom hela processen från projektering till driftsättning.

Vi erbjuder en sakkunnig och kompetent underhållstjänst som en tilläggstjänst för våra produkter. Våra professionella servicetekniker utför underhåll och reparationer antingen ute hos kunden eller i våra egna lokaler. Vi erbjuder serviceåtaganden med löpande kontrakt eller individuella besök. Vår underhållstjänst garanterar bästa utnyttjandegrad. Styrkan i vår underhållstjänst är praktisk produktkunskap.

Vår design består av mekanisk och elektrisk design i 3D. Vi har uppdaterad planerings- och simuleringsmjukvara och informationshantering som gör planeringsprocessen effektiv. De flesta av tillverkningskostnaderna för produkten bestäms i designen. Genom att effektivisera tillverkningsmetoderna uppnås ofta betydande kostnadsbesparingar i produktionen. Slutresultatet av god planering är en kostnadseffektiv produktlösning.

SVENSKA EUROVAC AB utför nyinstallationer, ombyggnader och service åt mestadels industrier. Vi arbetar som totalentreprenör i nära samarbete konstruktörer för att ta fram funktionella lösningar när det gäller alla typer av centralsuganläggningar. Vi kan även fungera som din egen innovatör.

Som totalentreprenör kan vi hjälpa dig genom hela processen med:

PROJEKTERING – INSTALLATION – SERVICE

  • Projektering = Idéskisser, Lay Out förslag och kostnadsförslag.
  • Produktion= Genomförande, samordning, uppföljning av kostnad, tid och kvalitet.
  • Färdigställande = Genomgång tillsammans med kund, relationshandlingar installation och slutbesiktning.
  • Service = Förmånliga serviceavtal efter garantitidens utgång.

SVENSKA EUROVAC AB grundades 1990 av Jari Leinonen (dåvarande Central Vacuum AB) och drivs än idag i privat regi.

Att arbeta i nära dialog med dig som kund har alltid varit viktigt för oss! Vi strävar efter ett långsiktligt samarbete, vilket gagnar dig som kund, då vi blir väl förtrogna med dina behov. Detta gör hela processen effektiv, både vad gäller kostnad och tid samt att minimera störningen i Er verksamhet.

Alla installationer utföres av våra egna montörer eller av oss auktoriserade installatörer som garanterar funktionella centralsuganläggningar, oavsett objektstorlek.

Mångårig erfarenhet, kvalitet, leveranssäkerhet, tillgänglighet och miljötänkande har hos oss högsta prioritet, det har Ni som kund nytta av hos oss!

Huvudmål

Företagets mål med våra åtaganden är nöjda kunder, inte enbart efter slutfört arbete, utan även efter ett antal års användning av objektet.

Vårt företags strävan är att arbeta smidigt och effektivt, med minsta möjliga störning för övrig verksamhet/produktion runt våra objekt. Vårt företag önskar kunna förvalta nöjda kunder och bra utförda installationer som referens för fortsatta leveranser och utveckling av vårt kunnande.

Delmål

För att kunna uppnå huvudmålet vill vi utveckla ett nära samarbete med beställaren av objektet, men även utveckla ett gott samarbete med övriga involverade i pågående process, såsom arkitekter, konstruktörer och kontrollanter m.fl.

Viktigt för att uppnå målet är att vi i företaget är väl förtrogna med gällande bygglagstiftning och övriga myndighetskrav för det specifika objektet, för att därigenom uppnå en högre standard än normalt och att föra utvecklingen framåt.

Övriga mål

Samtliga medarbetare utbildas kontinuerligt och bidrar med sitt kunnande, ansvar och engagemang för att företaget skall uppnå målet med nöjda kunder.

Viktig strävan för oss är att alla underleverantörer kopplade till objektet skall arbeta i samma riktning som vårt företag och vara flexibla och lyhörda för att nå huvudmålet.

Varukorg
Rulla till toppen